تبلیغات


 
:: یادداشت

آیت الله سید کمال فقیه ایمانی
کمالِ کمال

 
کمالِ کمال


اصفهان همیشه مهد عالمان و اندیشمندان دینی بوده و هست. امروز اصفهان مدیون عالِمی است که از مسجد تا مدرسه، از بیمارستان تا خیریه، از تفسیرقرآن تا کتابخانه به همّت و سرانگشت اشاره او بناشده و خدمات بی نظیرش پهنه ی عالم را فرا گرف